Vakantiewoning

A gen Trap

Algemene voorwaarden


Algemeen

Deze voorwaarden zijn bindend, zowel voor verhuurder als voor degene die de huurovereenkomst afsluit met verhuurder.


Prijzen

Prijzen zoals vastgelegd in de huurovereenkomst zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend.


Bevestiging van boeking en betaling

Na uw boeking sturen we u binnen een week het reserveringsformulier (tevens factuur) en de algemene voorwaarden toe. De aanbetaling en het ondertekende reserveringsformulier dienen binnen 10 dagen bij verhuurder binnen te zijn. Is hieraan voldaan ontvangt u per mail een bevestiging. Indien hieraan binnen deze termijn niet is voldaan, hebben wij het recht uw boeking te laten vervallen. Het restbedrag dient uiterlijk 14 dagen voor huurdatum voldaan te zijn.


Verzekeringen

Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten. Wanneer u genoodzaakt bent te annuleren kunt u deze verzekering gebruiken om reeds gefactureerde kosten terug te vorderen. Verder raden wij u aan een reisverzekering te nemen daar schade aan/in het gehuurde huisje door de meeste W.A.-verzekeringen niet wordt vergoed.


Aankomst en vertrek

Aankomst- en vertrekdagen zijn op vrijdag en maandag. De huurder kan de woning na 15.00 uur betrekken en dient deze op de vertrekdag vóór 10.00 uur te verlaten.


Midweek en weekendboeking

De woning kan alleen in het laagseizoen voor weekend of midweek gehuurd worden. In het hoogseizoen is huren voor weekend of midweek alleen mogelijk als last-minute boeking.


Eindschoonmaak

U dient de woning opgeruimd, schoongemaakt en zonder achterlating van spullen op te leveren. Bij in gebreke blijven, worden de werkelijke meerkosten voor opruimen en schoonmaken in rekening gebracht. Deze bedragen € 20,- per uur en zullen met de borg worden verrekend.


Bewoning en bezoek

Het is niet toegestaan om meer personen in de woning te laten overnachten dan waarvoor de woning is ingericht, in dit geval maximaal 6 personen. Als het maximum aantal nog niet is bereikt, is het slechts na overleg met verhuurder en tegen vergoeding mogelijk nog extra gasten te herbergen. Uiteraard weer tot het maximum aantal toegestane gasten. Extra gasten dienen dan ook te worden opgenomen in het nachtregister. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal als vol persoon.


Huisdieren

Indien bij reservering kenbaar gemaakt, zijn huisdieren welkom. Vanwege extra schoonmaakkosten wordt er per huisdier een toeslag van € 5,- per overnachting gevraagd. Het is niet toegestaan meubels (banken, bedden, ed.) als ligplaats voor u huisdier te gebruiken. De tuin dient uiteraard niet als uitlaatplek voor uw huisdier.


Huisvuil

Ook in onze gemeente moet het afval gescheiden aangeboden worden. Naast de garage staat een groene container voor groente- en fruitafval en een bak voor plastic. Oud papier kunt u in de woning achterlaten. De zak met restafval kunt u naast de groene container zetten. Glas en statiegeldflessen dient u zelf op te ruimen (in Slenaken en Gulpen staan glascontainers). Indien dit niet het geval is verrekenen wij het wegbrengen met de borg. Ook letten wij erop dat geen glas en statiegeldflessen in de vuilniszakken worden gedumpt, indien dit wel gebeurd zullen we het opruimen hiervan eveneens met de borg verrekenen.


Gebreken en/of klachten

Gebreken en/of klachten dienen binnen 24 uur na in bezit nemen van de woning gemeld te worden. Gebreken die geconstateerd worden na uw vertrek zijn voor uw rekening en worden verrekend met de borg.


Borg

Na controle van de woning wordt de borg binnen 10 dagen via de bank gerestitueerd.


Aansprakelijkheid

U bent aansprakelijk voor door u of uw gasten veroorzaakte schade en overlast. Verhuurder is niet aansprakelijk voor: schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op zijn terrein of het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten; voor schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden; mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen; onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen. Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder c.q. de hoofdbewoner is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf, van alle aangemelde personen als van gasten.


Roken

Roken in het huisje is niet toegestaan.


Linnengoed

Vaatdoeken, theedoeken, handdoeken en washandjes dient u zelf mee te nemen. Beddengoed (dekbedden, hoeslakens en kussenslopen) kunt u van ons afnemen. Per set betaald u € 8,-.

CONTACTINFORMATIE


Vaste lijn: 043 4573670

Mobiel: 06 14281429


Beutenaken 56, 6278NB Beutenaken, Limburg


info@vakantiewoningagentrap.nl