Algemene voorwaarden


Algemeen

Deze voorwaarden zijn bindend, zowel voor verhuurder als voor degene die de huurovereenkomst afsluit met verhuurder.

 

Prijzen

Prijzen zoals vastgelegd in de huurovereenkomst zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend.

 

Bevestiging van boeking en betaling

De aanbetaling en het ondertekende reserveringsformulier dienen binnen 7 dagen na dagtekening bij verhuurder binnen te zijn. Is hieraan voldaan ontvangt u per mail een bevestiging. Indien hieraan binnen deze termijn niet is voldaan, hebben wij het recht uw boeking te laten vervallen. Het restbedrag dient uiterlijk 14 dagen voor huurdatum voldaan te zijn.

 

Verzekeringen

Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten. Wanneer u genoodzaakt bent te annuleren kunt u deze verzekering gebruiken om reeds gefactureerde kosten terug te vorderen. Verder raden wij u aan een reisverzekering af te sluiten daar schade aan/in het gehuurde huisje door de meeste W.A.-verzekeringen niet wordt vergoed.
 

Aankomst en vertrek

Aankomstdagen zijn op vrijdag (voor week en weekend) en op maandag (voor midweek). De huurder kan de woning na 15.00 uur betrekken en dient deze op de dag van vertrek vóór 10.00 uur te verlaten. De sleutel kunt u afhalen op nr. 56. Mocht U veel later aankomen of wij niet thuis zijn, dan steekt de sleutel op de binnenkant van de deur van de vakantiewoning.

 

Energie

Uw energieverbruik (gas en elektra) wordt verrekend met de door u betaalde borg.

 

Linnengoed

Vaatdoeken, theedoeken, handdoeken en washandjes dient u zelf mee te nemen. Dekbed- en matrashoezen alsmede kussenslopen kunt u van ons afnemen. Mocht u er voor kiezen het bedlinnen zelf mee te nemen, de slaapkamers zijn voorzien van éénpersoons box-springs (80x200x23 cm) en dekbedden (140x200 cm). U dient zelf de matrassen te beschermen met een zeiltje, mochten er kleine kinderen in de bedden slapen.

 

Midweek en weekendboeking

De woning kan alleen in het laagseizoen voor weekend of midweek gehuurd worden. In het hoogseizoen is huren voor weekend of midweek alleen mogelijk vanaf 2 weken voor de verhuurdatum.

 

Eindschoonmaak

U treft het huisje schoon aan. Zo zien we het ook graag terug. Bij ernstige vervuiling, worden de extra uren (€ 17,50 per  uur) in mindering gebracht op de borg. U hoeft niet de grote schoonmaak te doen, maar regel is wel, wat u gebruikt of vies maakt, maakt u schoon. U zorgt ervoor dat bij vertrek de woning opgeruimd, droog (badkamer) en veegschoon achtergelaten wordt. Op het in de vakantiewoning aanwezige prikbord treft u nog enige info hierover aan.   

 

Bewoning en bezoek

Het is niet toegestaan om meer personen in de woning te laten overnachten dan waarvoor de woning is ingericht, in dit geval maximaal 6 personen. Als het maximum aantal nog niet is bereikt, is het slechts na overleg met verhuurder en tegen vergoeding mogelijk nog extra gasten te herbergen. Uiteraard weer tot het maximum aantal toegestane gasten. Extra gasten dienen dan ook te worden opgenomen in het nachtregister. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal als vol persoon.

 

 

 

Douchen

Aangezien de vakantiewoning over slechts één combi-ketel beschikt, kunnen beide douches niet tegelijkertijd gebruikt worden.

 

Huisdieren

Indien bij reservering kenbaar gemaakt, zijn huisdieren welkom. Voor huisdieren geldt een toeslag van € 5,- per overnachting per dier. Het is niet toegestaan meubels (banken, bedden, e.d.) als ligplaats voor u huisdier te gebruiken. De tuin dient uiteraard niet als uitlaatplek voor u huisdier.

 

Fietsen

Fietsen kunnen gestald worden in de garage, waar u een sleutel van ontvangt. Het is niet toegestaan fietsen in de woning te stallen.

 

Huisvuil

Ook in onze gemeente moet het afval gescheiden aangeboden worden. Naast de garage staat een groene container voor groente- en fruitafval en een bak voor plastic. Oud papier kunt u in de woning achterlaten. De zak met restafval kunt u naast de groene container zetten. Glas en statiegeldflessen dient u zelf op te ruimen (in Slenaken en Gulpen staan glascontainers). Indien dit niet het geval is verrekenen wij het wegbrengen met de borg. Ook letten wij erop dat geen glas en statiegeldflessen in de vuilniszakken worden gedumpt, indien dit wel gebeurd zullen we het opruimen hiervan eveneens met de borg verrekenen.

 

Gebreken en/of klachten

Gebreken en/of klachten dienen binnen 24 uur na in bezit nemen van de woning gemeld te worden. Gebreken die geconstateerd worden na uw vertrek zijn voor uw rekening en worden verrekend met de borg.

 

Borg

Na controle van de woning wordt de borg binnen 7 dagen via de bank gerestitueerd, na aftrek van energiekosten en eventuele schade. Mocht de schade meer bedragen dan de borg, zullen wij u schriftelijk aansprakelijk stellen en kunt u met uw verzekering contact opnemen. Daar in de voorwaarde een reisverzekering aanbevolen wordt kunt u zich niet beroepen op het feit dat uw W.A.-verzekering schade aan/in/om de vakantiewoning niet vergoedt, u (hoofdhuurder) blijft verantwoordelijk en dus aansprakelijk.

 

Roken

Het is niet toegestaan in de woning te roken.

 

Aansprakelijkheid

U (hoofdhuurder) bent aansprakelijk voor door u of uw gasten veroorzaakte schade en overlast. Verhuurder is niet aansprakelijk voor: schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op zijn terrein of het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten; voor schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden; mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen; onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen. Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder c.q. de hoofdbewoner is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf,  van alle aangemelde personen als van gasten.

 

Coronamaatregelen

Ook tijdens de vakantie dient u zich aan de geldende coronaregels te houden, zowel om als in de woning.